Skip navigation
RSS

Nyheder

Den politiske styregruppe på velfærdsområdet har igen uddelt penge fra den pulje på 20 mio. kr., som er øremærket til velfærdsteknologi fra 2012-2016. Politikerne vil bruge 3,4 mio. kr. til nye teknologier, primært til ældre og mennesker med demens.

Mange mennesker yder en stor og engageret indsats – helt frivilligt. Dette markerer Vejle Kommune ved at uddele en frivilligpris. Nu skal kandidaterne til prisen findes.

Forside - Velfærdsmagasinet

Læs det nye Velfærdsmagasin og få mere at vide om hjælpemidler i køkkenet, den nye borgermodtagelse, social resiliens i Vejle og meget mere...

forside_plejeboligstrategi

På byrådsmødet den 16. marts lagde politikerne den strategi fast, som skal sikre den bedst mulige støtte ud fra borgernes behov. Det betyder bl.a., at de nuværende plejeboliger skal gøres bedre, og et nyt, moderne plejecenter i Børkop-området skal erstatte de to nuværende centre i området.Kontakt

Område Vest
Administration & stab
Teglgårdsvej 15, 3.sal
7100 Vejle

Tlf. 76 81 79 00


omraadevest@vejle.dk

 

Område Vest udgiver hver måned deres områdeblad